Preview Mode Links will not work in preview mode

Afhameren met Wouter de Winther


Aug 18, 2020

De politieke podcast van De Telegraaf is terug van reces en het nieuwe jaar begint allesbehalve rustig. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen heeft minister De Jonge zijn vakantie bellend doorgebracht, net als premier Rutte. In een nieuwe aflevering van Afhameren kijkt Wouter de Winther terug op de turbulente zomer. Ook blikt de politiek commentator vooruit op de persconferentie van dinsdagavond.

Verder komt het declaratiegedrag van Henk Krol aan bod. Het valt De Winther op dat iedereen die in conflict raakt met Krol wordt neergezet als boosdoener.