Preview Mode Links will not work in preview mode

Afhameren met Wouter de Winther


Apr 23, 2021

In Afhameren met Wouter de Winther gaat het uiteraard over het openbaar maken van de notulen van de ministerraad. Wat zijn de grootste risico’s daarvan? De Winther geeft zijn analyse. Ook wordt besproken wat voor invloed dit kan hebben voor de formatie.

Verder komt in Afhameren het coronadebat ter sprake, en met name de rol van de PvdA hierin. De Winther geeft  ook zijn visie op de optredens van Sylvana Simons en Caroline van der Plas.