Preview Mode Links will not work in preview mode

Afhameren met Wouter de Winther


Nov 6, 2020

In de nieuwe podcast Afhameren bespreekt politiek commentator Wouter de Winther met Pim Sedee het laatste politieke nieuws. Uiteraard gaat het over de Amerikaanse verkiezingen en het optreden van president Donald Trump hierbij. Volgens De Winther is het niet aan Nederlandse politici om zich daarmee te bemoeien, of Trump hierop aan te spreken.

Dan het verzwaringspakket van het kabinet om de coronacrisis aan te pakken. Er is veel te doen om de avondklok, die wellicht in bepaalde regio’s gaat gelden als het aantal besmettingen daar hoog blijft. Een paardenmiddel wordt het genoemd, en het is de vraag welk effect het heeft. De Winther geeft zijn analyse. 

Ook het verkiezingsprogramma van de VVD komt aan bod, met daarin een prominente rol voor vertrekkend fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. „Het is vreemd dat het programma wordt gemaakt door iemand die de partij verlaat en hetgene dat hij voorstaat dus niet kan uitvoeren.”