Preview Mode Links will not work in preview mode

Afhameren met Wouter de Winther


Jan 15, 2021

Het Kabinet-Rutte III is gevallen. Tot het laatste moment was de VVD het daar niet mee eens, maar toch was het onvermijdelijk aldus politiek commentator Wouter de Winther.
Verrassing van de dag was het aftreden van Wiebes: ,,daar is iets bijzonders gebeurd.” Het is niet duidelijk of Wiebes zelf tot dit inzicht gekomen is om af te treden of dat dit is ingegeven door de VVD.” De rol van Wopke Hoekstra is interessant in deze affaire en daar lijkt nog niet het laatste over gezegd. Verder wordt er in een nieuwe aflevering van de podcast 'Afhameren' gekeken wie er nu politiek garen gesponnen heeft bij deze historische val.