Preview Mode Links will not work in preview mode

Afhameren met Wouter de Winther


Dec 17, 2021

In de podcast Afhameren bespreken politiek commentator Wouter de Winther en Pim Sedee het laatste politieke nieuws. Natuurlijk gaat het over het regeerakkoord, dat na een ellenlange formatie eindelijk overeen is gekomen.

Nieuw elan wordt beloofd, maar maken de coalitiepartijen het ook waar? De Winther analyseert de opvallende punten uit het akkoord.

Zo stelt hij: ,,De migratieparagraaf is nog vaag en niet daadkrachtig. Zo kunnen er dezelfde problemen ontstaan als bij Rutte I.’’ Ook gaat het uitgebreid over de zorg, en de kritiek van onder anderen Jesse Klaver van GroenLinks.

Dan de poppetjes. Langzaam maar zeker beginnen een aantal zaken op te vallen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Hugo de Jonge terugkeert als minister van Volksgezondheid. Zou de voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg Ernst Kuipers hem gaan opvolgen? De Winther: ,,Hij zou wel passen in de nieuwe bestuurscultuur. Iemand van buiten halen met kennis van zaken.’’

Verder gaat het uiteraard over het verjaardagsfeestje van Amalia, waarbij de koninklijke familie geen oog had voor de geldende coronaregels. Het werd een ongemakkelijke situatie, De Winther vertelt hoe het verhaal tot stand kwam.