Preview Mode Links will not work in preview mode

Afhameren met Wouter de Winther


Sep 3, 2021


Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen legt haar functie neer en gaat aan de slag als lobbyist voor energiebedrijven. Een pikante overstap die volgens politiek commentator Wouter de Winther schade aanricht aan het vertrouwen in de politiek. „Het is deloyaal en ze zadelt haar partij op met een nieuw probleem”, aldus De Winther in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Afhameren’.

Verder gaat het over  hoe de ongezonde focus op beeldvorming van politieke partijen de formatie doet vastlopen. De Winther vreest dan ook dat een nieuw kabinet nog even op zich kan laten wachten ondanks het aanstellen van de nieuwe informateur Johan Remkes.