Preview Mode Links will not work in preview mode

Afhameren met Wouter de Winther


Apr 30, 2021

In weer een nieuwe podcast Afhameren bespreken politiek commentator Wouter de Winther en Pim Sedee het laatste politieke nieuws. 

Ze blikken terug op het debat over de openbaar gemaakte notulen van donderdag, maar kijken ook vooruit. Hoe zal het nu verder gaan met de formatie, is het waarschijnlijk dat Mark Rutte opnieuw premier wordt, en gaat de cultuur in Den Haag wel veranderen? 

De Winther analyseert de positie die verschillende partijen innemen. Ook staat hij stil bij het overlijden van de markante VVD-politicus Hans van Baalen.