Preview Mode Links will not work in preview mode

Afhameren met Wouter de Winther


Apr 9, 2021

In weer een nieuwe podcast Afhameren bespreken politiek commentator Wouter de Winther en Pim Sedee het laatste politieke nieuws.

Allereerst komt de formatie aan bod. Informateur Herman Tjeenk Willink liet een opmerkelijke verklaring uitgaan over de rol van VVD-leider Mark Rutte in het proces. Verder gaat het over de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, met daarbij aandacht voor de uitgebreide bedankspeech van Vera Bergkamp. En coronaminister Hugo de Jonge reageert in een interview in de Telegraaf op alle kritiek die hij krijgt.