Preview Mode Links will not work in preview mode

Afhameren met Wouter de Winther


Oct 16, 2020

In Afhameren bespreekt politiek commentator Wouter de Winther met presentator Pim Sedee de grimmige sfeer tegenwoordig rondom de Tweede Kamer. Op het Plein komen mensen bijeen, en ze intimideren politici. ,,Straks moeten politici nog met persoonsbeveiliging over straat, of moeten delen van de stad worden afgezet,'' vreest de Winther.

Dan premier Rutte. Die stak deze week de hand in eigen boezem, en zei dat de communicatie richting de burgers beter had gekund. Volgens De Winther kan er beter meer aandacht zijn voor bijvoorbeeld het tekortschietende testbeleid. Tot slot de toeslagenaffaire. Er zijn slechts honderden gedupeerden gecompenseerd. Terwijl vele duizenden ouders soms grote bedragen moesten terugbetalen, omdat ze ten onrechte als fraudeur werden gezien.