Preview Mode Links will not work in preview mode

Afhameren met Wouter de Winther


Jan 8, 2021

Nog in het politieke reces is hier alweer de eerste aflevering van de podcast Afhameren van dit jaar. Hierin bespreken politiek commentator Wouter de Winther en presentator Pim Sedee het laatste politieke nieuws. Natuurlijk gaat het over de historische gebeurtenis van afgelopen woensdag: de bestorming van het Capitool in Amerika. Is zoiets ook mogelijk in Nederland? Ook komen de ‘tuttige’ reacties van sommige Nederlandse politici aan bod.

Daarnaast wordt het onrustiger bij GroenLinks. In de peilingen loopt het niet lekker, en er zijn wat incidenten geweest. De Winther: ,,Jesse Klaver krijgt ook steeds meer kritiek vanuit zijn eigen achterban.'' Bij de PvdA heerst meer onrust. Er zijn leden die willen dat leider Lodewijk Asscher opstapt door zijn rol bij de toeslagenaffaire, waarbij vele duizenden ouders onterecht als fraudeur werden neergezet en daardoor diep in de schulden zijn beland. ,,Traditiegetrouw steekt de achterban weer messen in de rug van de leider. Dit kan uitermate schadelijk zijn voor de PvdA vlak voor de verkiezingen.''

Verder wordt het laatste corona-nieuws besproken in de podcast Afhameren.