Preview Mode Links will not work in preview mode

Afhameren met Wouter de Winther


Nov 5, 2021

Voor Kerst staat er een nieuw kabinet op het bordes, dat is althans de verwachting. Wouter en Kamran bespreken hoe die ploeg eruit komt te zien. Welke namen gaan rond, wie krijgt welk departement toegewezen en wat gaan de partijleiders doen? „Men denkt aan een grote vernieuwingsslag.”

Terwijl alle aandacht in het coronadebat uitgaat naar de amateursporten wordt er in Den Haag voorgesorteerd op veel steviger ingrijpen. „De geschiedenis herhaalt zich”, aldus De Winther. „Alles lijkt te bewegen richting vorig jaar winter.” Ondertussen kijken de partijen in het midden de kat uit de boom. Tot slot in de podcast: de confrontatie tussen Jesse Klaver en ‘zijn grote voorbeeld’, de Canadese minister-president Justin Trudeau.